Στατιστική ανάλυση - Σεμινάρια SPSS

 
 

Μαθήματα-Σεμινάρια

Μέθοδοι

Συνεργάτες

Σύνδεσμοι

Μεταπτυχιακά

Επικοινωνία

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 Στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, ερμηνεία-

     παρουσίαση αποτελεσμάτων.

  Ηλεκτρονική καταχώρηση δεδομένων.

  Σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων.

  Σχεδιασμός βιοϊατρικών, κλινικών μελετών και πρωτοκόλλων.

  Σχεδιασμός - ανάλυση ερωτηματολογίων.

 

Παρέχονται συμβουλευτικές και επιστημονικές υπηρεσίες

στα πλαίσια, επιστημονικών ερευνών, κλινικών μελετών, διπλωματικών -πτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, ερευνητικών προγραμμάτων.

 

 

                                                                               επιστροφή


Μαθήματα στατιστικής - Σεμινάρια SPSS

 

Παραδίδονται μαθήματα και σεμινάρια στατιστικής και βιοστατιστικής, καθώς και μαθήματα εκμάθησης στατιστικών λογισμικών προγραμμάτων επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων:

 

SPSS

SAS
Minitab

STATA
Statistica
StatView
 

Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Access)

 

Αν ενδιαφέρεστε για μαθήματα στατιστικής και βιοστατιστικής στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση: info.statistics@ymail.com

 

                                                                               επιστροφή


Στατιστικές αναλύσεις - Μέθοδοι

Ενδεικτικές στατιστικές μεθοδολογίες που εφαρμόζονται

είναι οι εξής:

 

 

 

 

                                                                               επιστροφή


Συνεργάτες - Στατιστική ανάλυση

 

                                                                               επιστροφή


Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στη Στατιστική

 

                                                                               επιστροφή

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία

American Statistical Association

 

                                                                               επιστροφή

 

Σημειώσεις και ηλεκτρονικά βιβλία στατιστικής, βιοστατιστικής και εκμάθησης του λογισμικού SPSS.

                                                                               επιστροφή

 

Ελληνικά Forums - ενημέρωση - συζητήσεις σχετικά με τη στατιστική ανάλυση

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για ανταλλαγή απόψεων και αναζήτηση τεχνικών και επιστημονικών πληροφοριών για θέματα πληροφορικής και στατιστικής.

Μάθετε περισσότερα για τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων

 

Βιβλία στατιστικής - βιοστατιστικής

 

Βιβλία-στατιστικής-1

Βιβλία στατιστικής-2

Βιβλία στατιστικής-3

Βιβλία στατιστικής-4

 

 

                                                                               επιστροφή

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

statistikologos@gmail.com

 

 

 


H στατιστική καλείται να δώσει απάντηση σε ερευνητικά ερωτήματα ή να ελέγξει την ορθότητα επιστημονικών θεωριών, και υποθέσεων. Ο σχεδιασμός και η ανάλυση των αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών, κοινωνιολογικών και χρηματοοικονομικων μελετών είναι ίσως η περισσότερο γνωστή εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων. Η ύπαρξη και η χρήση στατιστικών λογισμικών προγραμμάτων καθιστά πλέον εφικτή τη στατιστική ανάλυση, επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων από κάθε επιστήμονα και ερευνητή με γνώσεις στατιστικής.

Στόχος των Μαθημάτων-Σεμιναρίων Εφαρμοσμένης Στατιστικής είναι να προσφερθούν πρακτικές γνώσεις για την κατάλληλη στατιστική ανάλυση δεδομένων, συνδυάζοντας παράλληλα τη βασική θεωρία με την πράξη, τους υπολογιστές και τα στατιστικά λογισμικά προγράμματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες σχετικά με παροχή επιστημονικών υπηρεσιών πληροφορικής και στατιστικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ιστοσελίδα ανανεώθηκε τελευταία φορά στις:   04-Μαρ-2010

 

επιστροφή

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ